Oude foto’s taggen met Facebook

Het belang van taggen om oud beeldmateriaal van Surinaamse indianen juist vast te leggen wordt door Nel Wagner benadrukt in dit interessante epos.

 

Ingi, je bent nog een stuk natuur

 

De oude indiaanse beschaving zegt:

‘je moet niet terug in het verleden als er geen aanleiding is.’

Dus als een indiaan wil terugblikken, moet hij niet altijd bij zijn eigen mensen zijn, maar daar is de nieuwe beschaving constructief.

Ingehaald door de tijd

Indianen in suriname 1934Alleen, de veranderingen gaan voor de indianen zo snel dat ze niet de tijd krijgen om hun waarde elementen te incorporeren in hun eigen samenleving. Ze leefden tribaal, eenvoudig, geïsoleerd, maar bevinden zich nu in een overgangsperiode waarin ze alles wat ze zien willen consumeren, ook op een bromfiets rijden en met mobieltjes lopen. In Paramaribo ziet de indiaan hoe alles dag en nacht functioneert, en dat wil hij in zijn dorp ook, niet de bus die eenmaal per dag naar de stad rijdt, waarvoor de indianen om 4 uur ’s nachts hun hangmat uit moeten, maar een bus 24/7.
Intussen zweeft de indiaan tussen het oude en het nieuwe denken. Waar voelt hij zich nog thuis? De andere Surinamers weten het wel

‘Ingi, we luisteren naar jou, je bent nog een stukje natuur!’

Beeldmateriaal in ontwikkeling

Vooral de missionarissen legden de oude indiaanse beschaving vast. Pater Ahlbrinck verdiepte zich in de beschaving van de Caraïb indianen en schreef omstreeks 1900 zijn beroemde encyclopedie. Het leven in de indiaanse dorpen werd tijdens de missietochten door de paters op foto vastgelegd. Deze fotoverzamelingen van vroeger worden dankzij de technische ontwikkelingen van de nieuwe beschaving langzaamaan gedigitaliseerd en ontsloten. Nu nog is de informatie, die deze ontwikkelingen binnen handbereik brengen, voor de meeste indianen niet toegankelijk. En trouwens, informatie over de dorpen en de indianen op de foto’s was summier, een enkele soms foute potlood aanduiding ‘Arowakken’ als het Caraïben waren. ‘Limburgers’ in plaats van Friezen, dan zit je er wel naast! Maar het ging immers om de paters, en hun goede werken onder de heidenen?

Het belang van taggen!

Al enige tijd werk ik samen met de indiaanse antropoloog drs. Artist om het verhaal van de indianen van Suriname op papier te zetten. En omdat de social media zo belangrijk zijn voor de publiciteit volg ik bij Jeanet Bathoorn nu een integrale en intensieve cursus. Zo ben ik het belang van een company page op Facebook gaan inzien. En heb ik ‘taggen’ ontdekt, wat een geweldige uitvinding. Want nu kan ik en kunnen de indianen aan al die oude foto’s namen toevoegen, niet alleen de Hollandse namen die min of meer in 1950 verplicht werden, maar daarnaast de indiaanse namen, die ook nog bestaan! En dat geldt ook voor de objecten die te zien zijn, het aardewerk, de kalebassen, alles kan in Nederlands en indiaans worden benoemd. Dat kan voor de jonge indianen weer een stimulans zijn om zich in hun oude beschavingen te verdiepen en het goede ervan te koesteren, niet alleen voor henzelf maar ook voor de nieuwe beschaving, want wij allen zijn een stukje natuur.

Gastblog verzorgd door Nel Wagner: Foto Nel Wagner
Na een zeer afwisselde loopbaan van werken bij een muziekuitgeverij, pianohandel en als accountant bij KPN  geniet Nel Wagner nu van haar pensioen. Bij KPN maakte Nel kennis met drs. Ing. A.R. Artist, een antropoloog van Surinaamse afkomst, die binnengehaald was om het Etnisch Minderhedenbeleid van KPN, dat hoog opgeleide allochtonen carrière perspectief moest geven, te implementeren.

Reeds in de negentiger jaren zijn Reinier Artist en Nel Wagner begonnen met het vastleggen van de verhalen, die Reinier als in stamverband geboren indiaan nog wist te vertellen uit zijn jeugd. Vier jaar geleden is dit project weer opgepakt. Het eerste boek is in opzet klaar maar moet nog gefinaliseerd worden. Omdat de social media een zodanig belangrijke rol spelen bij de communicatie over en promotie van o.a. schrijvers en boeken en de boekwinkels duidelijk onder druk staan besloot Nel Wagner in 2014 bij Jeanet Bathoorn een intensieve social media te gaan volgen. Met resultaat. De Facebook Pagina van Reinier Artist is net live! De website zal binnenkort gereed zijn.

Facebook: https://www.facebook.com/reinier.artist
Website: www.reinierartist.com
T  071 5175664
M 06 21605069